เกี่ยวกับเรา

PEERAPHAT ENGINEERING & SUPPLY CO.,LTD.

รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง Design, Making and Installation System

System Integrator (SI)
            ปฏิบัติงานโดยกลุ่มของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้าน Jig และ Automation Line มีหน่วยงานในด้านการออกแบบ เขียนแบบงานติดตั้งในงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการณ์ จนถึงระดับ บริหารจึงมีจึงมีความชำนาญ   รวดเร็ว   ใส่ใจ   เข้าใจในทุกขบวนการ มุ่งเน้นในระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 

1. ออกแบบ ( Design ) Automation system

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้าน Jig / Machine / CF /Stucture / Conveyor / Robot Accessery & Gripper

2. ผลิต และประกอบ ( Fabrication /Assembly )

ด้วยทีมงานช่าง ผลิต และ ประกอบ ด้วย เครื่องมือที่ทันสมัยที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ใส่ใจในทุกๆขบวนการ

3.ติดตั้ง / รื้อถอน ( Installation / Demolish )

มีทีมงานติดตั้ง เคลื่อนย้ายเครื่องจักร ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เน้นระบบความปลอดภัยในทุกขั้นตอน พนักงานทุกคนผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

Do you want to join our Team?

IMG20190325085843
IMG20190312111634